Kategórie
Internetová reklama

Sledovanie kliknutí na odchádzajúce odkazy cez Google Analytics

Marketing na internete nie je len o objednávkach. Cieľom môže byť napríklad aj kliknutie na odkaz, ktorý smeruje na inú stránku.

Sledovať takúto akciu je vhodné najmä v prípade:

  • produktovej microsite, ktorá odkazuje na firemný web/e-shop
  • firemného blogu, ktorý slúži na voľnejšiu prezentáciu firmy

V 3 krokoch si ukážeme ako na to.

1. Úprava kódu odchádzajúcich odkazov

Odchádzajúce odkazy, ktoré chceme sledovať musíme doplniť o volanie onClick=”javascript: pageTracker._trackPageview(’/nieco’);

Odkaz potom môže vyzerať napríklad takto:

<a href=”http://www.consultone.sk/” onClick=”javascript: pageTracker._trackPageview(’/kliknutie’);”>ConsultOne</a>

“/kliknutie” predstavuje virtuálnu URL adresu, ktorú Analytics zaznamená po kliknutí na link.

2. Vytvorenie cieľa

Preto, aby sme mohli takéto kliknutia sledovať ako akýkoľvek iný cieľ musíme v nastaveniach profilu web stránky pridať nový “Goal”.

  • pre “Match type” odporúčam použiť “Regular Expression Match”
  • do “Goal URL” vložte “nieco”
  • za “Goal name” vložte napríklad “Kliknutie na firemný web”

3. Presunutie kódu Analytics

Na záver, je potrebné presunúť kód Analytics tak, aby bol vždy pred volaním onClick, ideálne hneď za otvárací tag <body>

Ak ste postupovali správne, v priebehu pár hodín by sa mali v štatistíkách objaviť prvé konverzie.

Autorom článku je Martin Botťánek, Senior Account Manager v PPC agentúre ConsultOne.

Kategórie
Internetová reklama

Kto všetko robí PPC na Slovensku

Kto sa bojí konkurencie? My v ConsultOne ju berieme ako prirodzenú vec, ktorou sa netreba prehnane zaoberať. Snažíme sa orientovať skôr na klienta. Zákazník sa v konečnom dôsledku rozhoduje slobodne a sám si vyberie to, čo mu najviac vyhovuje. Tú možnosť by sme mu radi touto cestou dali.

Pripravil som pre Vás prehľad firiem a jednotlivcov, ktorí sa na Slovensku venujú PPC kampaniam. Prehľad opisuje firmy s ktorými sa pri hľadaní SEM agentúry najpravdepodobnejšie stretnete. SEM/PPC sa samozrejme venujú už aj niektoré “klasické” reklamné agentúry, tie som ale z tohoto prehľadu vynechal.

SELEKTIV

Pobočka českej PPC agentúry Selektiv, a.s., ponúka správu reklamných kampaní Google AdWords a Etarget ako aj SEO služby (a ako jedna z mála aj test prístupnosti a použiteľnosti webstránky)

Založenie reklamnej kampane na Google AdWords a Etarget Vás bude stáť 2 750 Sk, v cene je odborné poradenstvo v priebehu reklamnej kampane. Optimalizácia stránok pre vyhľadávače (SEO) začína od 5 000 Sk, SEO test webových stránok od 4 500 Sk (všetky ceny bez DPH).

http://www.selektiv.sk/

KREA

Medzi hlavné činnosti KREA patrí tvorba webových stránok a aplikácií, nasadzovanie redakčných systémov pre správu webového obsahu, implementácia systémov k prevádzkovaniu internetových obchodov (eShopov), písanie textov pre web, web / server hosting a internetový marketing.

Okrem PPC sa v KREA venujú aj SEO optimalizácii. “Prvým krokom úspešnej optimalizácie webových stránok je vypracovanie SEO analýzy. Na základe výsledkov analýzy navrhneme ďalšie kroky a opatrenia smerujúce k zlepšeniu pozície vašich webových stránok vo vyhľadávačoch. Cena SEO analýzy je 15,000 Sk bez DPH.”

“Cena PPC kampaní sa skladá z poplatku za základnú inicializáciu (od 5.000 Sk jednorázovo), mesačného poplatku za správu kampane (od 1.500 Sk / mesiac) a poplatkov prevádzkovateľovi kampane.” (pozn. autora, ceny pravdepodobne bez DPH)

http://www.krea.sk

Peter Dendis – Tarantula.sk

Spoločnosť Tarantula.sk sa zaoberá reklamou na internete a sústredí sa hlavne na tvorbu a správu kampani v PPC (Pay per click) systémoch Etarget, Google Adwords a adFOX.

Založenie kampane v systéme Etarget Vás výjde na 2 000 Sk, správa kampane Etarget, ktorá obsahuje priebežnú kontrolu výsledkov kampane minimálne raz do týždňa, zmenu slov, odkazov a celej kampane, smerujúcu k vyššej efektivite potom na 1 000 Sk mesačne.

V prípade Google AdWords je založenie za 3 000 Sk a mesačne 1 500 Sk. Tarantula spravuje aj kampane v systéme adFOX za ceny rovnaké ako pri Etargete.

Všetky ceny bez DPH. Pri mesačnej hodnote preklikania nad 40 000 Sk sú ceny individuálne upravené. Peter spravuje kampane napr. pre portál Limba.com.

http://www.tarantula.sk/

Netmark

Netmark je poradensko-realizačnou firmou špecializujúcou sa na komplexné zabezpečenie služieb nevyhnutných pre efektívne obchodné využitie internetu.

Firma sa výraznejšie angažuje aj v oblasti SEO optimalizácie a to už od roku 2003, stihla teda nazbierať aj zaujímavé referencie. Cena za SEO audit u Netmarku začína na 15 000 Sk bez DPH. Správa kampaní Vás vyjde na minimálne 3 900 Sk bez DPH za mesiac. Cena závisí od rozsahu kampane, množstva jazykových verzií a pod. Netmark robí kampane napr. pre cestovnú kanceláriu Satur.

http://www.netmark.sk

Pizza SEO

Ako napovedá názov firmy, Pizza SEO sa orientuje najmä na SEO služby, venujú sa tiež site usability konzultáciám. “Naša najobľúbenejšia služba je náš effective web audit. Začína sa od 9 900 Sk bez DPH a ponúka pol dňa našej práce.”

Pizza robí aj správu PPC kampaní, ceny sa mi zistiť nepodarilo. Firma sa údajne orientuje skôr na zahraničný trh.

Tomatoes.sk

Za touto firmou stojí Dušan Vavrek, bývalý člen technickej podpory pre Google AdWords klientov zo Slovenska a ČR. Firma je údajne prvou slovenskou AdWords Qualified Company.

Tomatoes pravdepodobne robí len kampane v Google AdWords.

http://www.tomatoes.sk

ConsultOne

;)

A na záver trochu self promo, snáď nám to prepáčite 

ConsultOne vznikla na začiatku roku 2007 ako jedna z prvých SEM/PPC agentúr na Slovensku a v súčastnosti spravuje kampane viacerých významných spoločností. Okrem PPC sa venujeme aj site usability a SEO.

Ceny určujeme individuálne, zvyčajne po osobnom stretnutí s klientom, na ktorom si ujasníme požiadavky. Keďže nám ide o kvalitu najlacnejší určite nie sme.

Kategórie
Internetová reklama

Aké CTR sa dá považovať za dobrý výsledok?

Prečo je dôležité sledovať CTR?

Cena za kliknutie, minimálna cena za kliknutie, pozícia na ktorej sa Váš odkaz bude zobrazovať – to všetko ovplyvňuje výška CTR. Takmer každý PPC reklamný systém v určitej miere kladie dôraz na pomer kliknutí k zobrazeniam.

Vyššie normalizované CTR = vyššie Quality score = za prvú pozíciu môžete platiť v konečnom dôsledku menej než Vaša konkurencia.

CTR vo vyhľadávaní

V závislosti od odvetvia by sa priemerné CTR kampane vo vyhľadávaní malo pohybovať medzi 3-20%. Úlohu okrem subjektívnych faktorov ako veľkosť konkurencie zohrávajú aj faktory na ktoré máme vplyv, najmä vhodne vybrané kľúčové slová a kvalitné texty inzerátov.

Ukážka úspešnej PPC kampane:

CTR vo vyhľadávaní

CTR v článkoch (obsahová sieť)

Opäť platí to čo je napísané vyššie. CTR v obsahovej sieti bude samozrejme oveľa nižšie (príčinou zo strany inzerenta/agentúry môžu byť kľúčové slová nerelevantné k produktu, alebo nevhodná implementácia PPC odkazov na strane publishera/prevádzkovateľa). Pri celkovom priemernom CTR nižšom ako 0,30% by som už vážne uvažoval o úprave kampaní.

CTR v článkoch

Rád by som upozornil na fakt, že v prípade ETARGETu vplýva výška CTR v článkoch na kvalitu slov a teda aj na minimálnu požadovanú cenu za kliknutie. V obsahovej sieti Google AdWords/AdSense nemá CTR vplyv na cenu, pravdepodobne však ovplyvňuje počet možných zobrazení (podobne ako pri všeobecných odkazoch ETARGET).

A ako vyzerá nie veľmi úspešná PPC reklamná kampaň?

Kategórie
ETARGET Google AdSense Internetová reklama

Ako zvýšiť CTR a zarobiť viac na reklame (1. časť)

Seriál článkov o tom ako zvýšiť CTR reklamných odkazov a získať tak viac kliknutí pri menšom počte zobrazení.

V prvej časti sa pozrieme (zatiaľ len čisto teoreticky) na vplyv počtu reklamných plôch a ich umiestnenia na výsledný zárobok.

Počet reklamných plôch

Väčší počet reklám na stránke neznamená automaticky väčší zisk. Ľudia veľmi negatívne vnímajú agresívne formáty internetovej reklamy medzi ktoré patria najmä RichMedia grafické bannery, ktoré sa zvyknú zobrazovať plávajúc nad samotnou web stránkou.

Textová reklama je v tomto ohľade vnímaná vo všeobecnosti pozitívnejšie, ale aj v tomto prípade platí, že príliš veľa reklamných plôch na stránke v kombinácii s ich nevhodným (agresívnym) umiestnením vašich návštevníkov z dlhodobého hľadiska skôr odradí než poteší.

Odporúčanie: Čo najmenej reklamných plôch, 1-3 v závislosti od “dĺžky” stránky.

Umiestnenie odkazov na stránke

Umiestnenie reklamných plôch má zásadný vplyv na to koľko zisku Vám internetová reklama dokáže priniesť.

V prípade ak sa snažíte skombinovať grafickú a textovú reklamu je potrebné vedieť, že existujú pozície, ktoré sú pre grafické bannery vhodnejšie a naopak.

Kliknutie na textovú reklamu znamená pre návštevníka prirodzený “ďalší krok” po prečítaní článku. Textové odkazy je preto vhodné umiestniť tak, aby návštevníkovi umožnili plynule pokračovať v “surfovaní”.

Toto vhodné miesto sa môže meniť v závislosti od typu stránky a návštevnosti, zvyčajne však ide o miesto na stránke kde trávia návštevníci najviac času.

Odporúčanie: Grafické bannery umiestnite tak, aby si ich návštevník všimol ihneď po príchode na web stránku. Textovú reklamu umiestnite na také miesto, aby bola viditeľná v momente, keď po prečítaní článku návštevník uvažuje kam pôjde ďalej.