Kategórie
ETARGET Google AdSense Internetová reklama

Ako zvýšiť CTR a zarobiť viac na reklame (1. časť)

Seriál článkov o tom ako zvýšiť CTR reklamných odkazov a získať tak viac kliknutí pri menšom počte zobrazení.

V prvej časti sa pozrieme (zatiaľ len čisto teoreticky) na vplyv počtu reklamných plôch a ich umiestnenia na výsledný zárobok.

Počet reklamných plôch

Väčší počet reklám na stránke neznamená automaticky väčší zisk. Ľudia veľmi negatívne vnímajú agresívne formáty internetovej reklamy medzi ktoré patria najmä RichMedia grafické bannery, ktoré sa zvyknú zobrazovať plávajúc nad samotnou web stránkou.

Textová reklama je v tomto ohľade vnímaná vo všeobecnosti pozitívnejšie, ale aj v tomto prípade platí, že príliš veľa reklamných plôch na stránke v kombinácii s ich nevhodným (agresívnym) umiestnením vašich návštevníkov z dlhodobého hľadiska skôr odradí než poteší.

Odporúčanie: Čo najmenej reklamných plôch, 1-3 v závislosti od “dĺžky” stránky.

Umiestnenie odkazov na stránke

Umiestnenie reklamných plôch má zásadný vplyv na to koľko zisku Vám internetová reklama dokáže priniesť.

V prípade ak sa snažíte skombinovať grafickú a textovú reklamu je potrebné vedieť, že existujú pozície, ktoré sú pre grafické bannery vhodnejšie a naopak.

Kliknutie na textovú reklamu znamená pre návštevníka prirodzený “ďalší krok” po prečítaní článku. Textové odkazy je preto vhodné umiestniť tak, aby návštevníkovi umožnili plynule pokračovať v “surfovaní”.

Toto vhodné miesto sa môže meniť v závislosti od typu stránky a návštevnosti, zvyčajne však ide o miesto na stránke kde trávia návštevníci najviac času.

Odporúčanie: Grafické bannery umiestnite tak, aby si ich návštevník všimol ihneď po príchode na web stránku. Textovú reklamu umiestnite na také miesto, aby bola viditeľná v momente, keď po prečítaní článku návštevník uvažuje kam pôjde ďalej.

Kategórie
ETARGET Google AdSense Uncategorised

Aj malé stránky môžu dobre zarábať

Väčšina malých stránok či blogerov to nemá so zárobkom z webového obsahu na Slovensku a v Čechách jednoduché. Neexistuje tu žiadna relevantná bannerová sieť, ktorá by im pomohla s pravidelným prísunom väčších inzerentov, a zo zahraničných systémov monetizácie obsahu toho veľa v našich geografických šírkach nevydoja. Základným (a často jediným spôsobom), ako aspoň čo-to popri publikovaní zarobiť, je teda kontextová reklama: Google AdSense a Etarget.

V tomto článku nájdete 5 jednoduchých tipov, ako zvýšiť príjmy z kontextovej reklamy.

1. Zvýšte návštevnosť

Jednoduchá a samozrejmá rada. Stránka s kvalitným a unikátnym obsahom dokáže prilákať viac návštevníkov a poskytnúť im dôvod, prečo ju navštíviť opakovane.

Tvoriť kvalitný obsah je skutočne to najlepšie, čo pre zvýšenie návštevnosti – a príjmov z inzercie – môžete urobiť. Takýto obsah okrem toho, že je pre čitateľov zaujímavý, býva veľmi často preberaný a „linkovaný“ inými stránkami.

Zvýšením návštevnosti stránky stúpne počet zobrazení reklamy, a je teda veľmi pravdepodobné, že narastie aj počet kliknutí na reklamu.

2. Pozor na počet reklám na stránke

Príliš veľa reklám na stránke návštevníkov z dlhodobého hľadiska odradí. Počet kliknutí môže stúpnuť, ale takýto nárast býva vo väčšine prípadov len dočasný. Je na zvážení každého bloggera, webmastera, či tých pár centov vo vrecku stojí za stratu čitateľov.

PPC reklamné systémy (Google AdSense, Etarget) vo svojich podmienkach počet možných reklamných plôch na stránke práve z tohoto dôvodu limitujú na 2 až 3.

3. Umiestnenie znamená veľa

Zo všetkých faktorov vplýva umiestnenie reklamy na stránke na výsledne CTR (miera prekliku, click-through-rate) asi najvýraznejšie.

Zo skúsenosti: každá stránka je iná a dá sa len veľmi ťažko predpovedať, čo bude fungovať a čo nie.

Nato, aby si návštevník na reklamu klikol, musí byť umiestnená na mieste, kde si ju určite všimne a prečíta. Vhodné miesta na umiestnenie reklamy sú preto také, kde návštevníci sústredia svoju pozornosť.

U stránok s množstvom textu sa ako najlepšia javí:

  • pozícia nad článkom
  • umiestnenie reklamy v strede článku
  • a pozícia tesne pod článkom

Ako som spomenul, každá stránka je unikátna, je preto nutné trochu experimentovať. Ako pomôcka môže poslúžiť napríklad CrazyEgg, nástroj umožňujúci zobraziť tzv. heatmap stránky.

Heatmap graficky znázorňuje čas, ktorý návštevníci strávili na rôznych častiach stránky (takýto skript to dokáže zistiť sledovaním pohybu myši návštevníkov stránky).

4. Dizajn odkazov. Font a veľkosť písma zaváži

Ďalším z faktorov, ktoré vplývajú na CTR reklamných odkazov je ich dizajn. Ak to zhrnieme, reklama môže:

  • farebne so stránkou splývať, alebo
  • so stránkou kontrastovať

Pre väčšinu stránok funguje najlepšie, ak reklama farebne zapadá do dizajnu stránky – tzn. farba titulku odkazov by mala byť rovnaká ako farba bežných linkov na stránke atď.

Nesmieme zabúdať na veľkosť písma reklamných odkazov. Tá by mala byť rovnaká ako veľkosť bežného textu na stránke. Zdá sa to nepodstatné, ale takto je možné dosiahnuť až niekoľkonásobný nárast CTR.

Reklamná plocha by, pokiaľ možno, nemala byť vizuálne oddelená od samotného obsahu stránky.

5. Cielenie

Dobré zacielenie reklamy je dôležité rovnako pre inzerentov ako aj webmasterov. Reklama však nemusí byť cielená striktne v zmysle „článok o novej úrokovej sadzbe FEDu, reklama na investičné fondy s vysokou úrokovou sadzbou“.

U niekoho, kto číta podobné články a zaujíma sa o novinky v oblasti ekonomiky a financií, je celkom možné, že ponuku investičných fondov pozná naspamäť. Osloviť ho však môže zdanlivo nerelevantná ponuka realitnej kancelárie.

Cielenie reklamy má na starosti tzv. „bot” Etargetu alebo Googlu. Ako to funguje? Stránky sa stiahnu na špecializovaný server, kde sa následne zanalyzujú. Na základe komplexnej analýzy obsahu sa vyberú vhodné reklamy na zobrazenie.

Predpokladom pre cielenie podľa obsahu článku je samozrejme dostatok textu na stránke. Algoritmy cielenia niekedy môžu považovať navigáciu stránky za obsah, výsledkom čoho sú necielené reklamné odkazy.

Spôsob ako tomu predísť a vylepšiť cielenie odkazov je tzv. „section-targeting“. Na stránku umiestnime špeciálny HTML kód, ktorým označíme, kde na stránke sa nachádza relevantný obsah.

V prípade Google je treba na stránku umiestniť tento kód:

<!-- google_ad_section_start -->
Obsah článku
<!-- google_ad_section_end -->

U Etargetu to funguje podobne:

<!-- eTarget ContextAd Start -->
Obsah článku
<!-- eTarget ContextAd End -->

Autorom článku je Martin Botťánek, Senior Account Manager v PPC agentúre ConsultOne.Článok vyšiel v Hospodárskych novinách, 16.9.2008