Kategórie
Internetová reklama Všeobecné

Internetový marketing

Internetový marketing je dnes už povinnou súčasťou samotného podnikania, či vedenia biznisu. Avšak v súčasnosti sa už okrem obyčajných marketingových stratégií používajú aj tie prostredníctvom internetu. Marketing má pre spoločnosť množstvo dôležitých pozitívnych vplyvov, ktoré môžu byť dokonca rozhodujúce pri tvorbe mena a prezentácii výrobkov či služieb.

Marketing predstavuje skupinu činností, ktoré sa zameriavajú na propagáciu, snažia sa plniť ciele spoločnosti a formovať jej meno v spoločnosti. Avšak samotné činnosti sú súčasťou dlhodobého procesu, ktorý smeruje k zdarnému plneniu svojej funkcie. Netreba zabúdať, že tento proces je potrebné neustále sledovať a venovať mu dostatok času.

Len za takých podmienok môže marketing naplno rozvinúť svoj potenciál vo forme viacerých marketingových stratégií. Taktiež je dôležité ovládať aspoň základné princípy tvorenia marketingu a využívania jednotlivých marketingových stratégií. Preto si dnes rozoberieme aspoň základné termíny v oblasti marketingu aby ste vedeli, čo od neho očakávať a ako sa naň pripraviť.

Čo je to cielený marketing?

Cielený marketing sa zameriava najmä na diferenciáciu trhu na rôzne segmenty. Zjednodušene povedané sa snaží rozčleňovať trh na rôzne časti, vďaka čomu môžeme ľahšie vyčleniť cieľové skupiny a záujmy. Samotný marketing vychádza z tohto rozdelenia (diferenciácie) a prispôsobuje tomu marketingové stratégie aj vyvinuté produkty. Cielený marketing pozostáva z viacerých krokov:

 1. trhová segmentácia
 2. orientácia na cieľové skupiny
 3. vymedzenie pozície na trhu

Vďaka prvotnému rozdeleniu trhu sa spoločnosť vie orientovať na potreby potenciálnych zákazníkov a tiež na vývin marketingových procesov a stratégií. Zároveň je však dôležité aj rozdeliť príťažlivosť pre jednotlivé segmenty tak, aby sme mohli vybrať ten najvhodnejší. Táto úloha si vyžaduje nadhľad a skúsenosti aj keď znie veľmi jednoducho.

Posledným, no nesmierne dôležitým krokom, je určenie konkrétneho miesta na trhu, ktoré sú pre váš produkt ideálne. Zameranie na cieľovú skupinu je dôležité od začiatku rozvoja spoločnosti a v tejto časti sa dostáva do vrcholnej pozície. Taktiež je potom ďalším postupom aj tvorba podrobného marketingového mixu.

Marketingový mix sa formuje práve na základe určenia správnych potrieb zákazníka. Zároveň tento mix pozostáva zo 4 hlavných bodov: výrobok, cena, miesto a aktivity na podporu predaja. Pre rozumné rozhodnutia v oblasti voľby marketingového mixu je dôležité správne pochopiť jednotlivé aspekty danej cieľovej skupiny.

Podľa čoho viete, že voľba marketingového mixu je efektívna? Efektívna voľba marketingového mixu sa odzrkadľuje predovšetkým na konkurencieschopnosti, dostatočnom dopyte vďaka splneniu požiadavok zákazníka a taktiež totožnosť so zdrojmi organizácie.

Druhy internetovej reklamy

Internetová reklama je v súčasnosti veľmi populárnou alternatívou v rámci marketingových stratégií a marketingu samotného. Je to spôsobené najmä orientáciou spoločnosti a teda aj trhu na internet.Vďaka tomu je pre spoločnosti omnoho jednoduchšie komunikovať s potenciálnymi zákazníkmi práve takouto virtuálnou formou.

Taktiež ľudia trávia veľké množstvo času denne na webových stránkach, sociálnych sieťach, či celkovo na internete. Internetová reklama je definovaná ako forma marketingu, ktorá prebieha na internetových platformách. Jej úlohou, tak ako každého marketingového prostriedku, je presvedčiť človeka, či vyvolať pozitívny názor.

Kvôli veľkému vplyvu a atraktívnosti internetových reklám rozlišujeme aj mnohé druhy reklám na internete. Odlišujú sa najmä v samotnom prevedení, avšak ich cieľ je rovnaký. Aké druhy internetových reklám poznáme?

Textová internetová reklama

Takáto reklama je predovšetkým zameraná na textové prevedenie. Klasickým príkladom na textovú reklamu je aj Google Adwords/Google Ads. Podstatou takejto reklamy je najmä vyhľadávanie cez Google prostredníctvom kľúčových slov. Vyhľadávač vám okrem hodnoverných informačných zdrojov ukáže aj linky na textovú reklamu.

Čo sa týka cenníka pre takéto služby, odvíja sa najmä od oblasti, v ktorej reklama pôsobí. Vďaka tomu je možné, že niektoré reklamy sa cenovo diametrálne odlišujú od iných. Formou textovej reklamy je aj intextová reklama, či tiež môžu stránky ponúkať aj Google priestor pre reklamy.

Internetová display reklama

Do internetovej display reklamy patrí predovšetkým banerová forma reklamy. Baner môže mať množstvo podôb, ktoré sa odvíjajú aj od rozvinutia technických vymožeností. Práve preto v minulosti išlo najmä o reklamu vo forme statických obrázkov. Avšak časom sa stala takáto forma reklamy ignorovaná.

Práve preto sa začali používať banery, ktorých hlavnou úlohou je zaujať pozornosť potenciálneho zákazníka. Takáto reklama je tiež známa tým, že je necielená. Avšak v súčasnosti sa už banerové reklamy vedia zobrazovať aj podľa obsahu. Do display reklamy môžeme tiež zaradiť aj youtube reklamu a v súčasnosti už aj banery majú video podobu.

Emailová internetová reklama

Emailová reklama patrí medzi klasické metódy internetového marketingu. Napriek tomu však ide o jednu z najefektívnejších foriem reklám na internete. V minulosti bolo množstvo návrhov ako jej pôsobenie zmeniť napríklad formou sociálnych sietí, avšak stále si zachovala svoje miesto na emailových platformách.

Aj keď už existuje množstvo programov, či samotných emailových platform, ktoré bojujú proti spamu, neustále sa dostávame do styku s takouto formou reklamy. Je to spôsobené aj neustálym zmenou pravidiel v rámci súborov cookies a inými krokmi, ktoré podnikajú stránky, aby sa dostali k potenciálnym zákazníkom.

Internetová reklama a sociálne siete

Tento fenomén predstavuje samostatnú kapitolu. Spočiatku sa sociálne siete zameriavali predovšetkým na komunikáciu medzi ľuďmi. V súčasnosti je hlavnou úlohou sociálnych sietí marketing, biznis a predaj. Ľudia sú platení za zverejňovanie platenej propagácie, za množstvo sledovateľov a množstvo ulovených „zákazníkov“ pre spoločnosť.

Okrem toho samozrejme funguje aj reklama v pravom slova zmysle. Na Facebooku, či iných sociálnych sieťach môžete bezplatne inzerovať, alebo si môžete zaplatiť propagáciu. Vďaka tomu sa vaša reklama dostane do širokého povedomia ľudí za krátku dobu. Na sociálnych sieťach trávime neuveriteľné množstvo času a preto nás tieto reklamy veľmi ovplyvňujú.

Ako začať s internetovým marketingom?

Internetový marketing pozostáva z mnohých krokov a jeho vedenie nie je vôbec jednoduché. Poďme sa však spolu pozrieť na kľúčové aspekty, ktoré je potrebné dodržať pri jeho realizácii.

Marketing samotný spočíva z dvoch základných počiatočných krokov. Spočiatku je dôležité aby ste dostatočne analyzovali. Analýzu trhu a konkurencie predstavuje počiatočné body, bez ktorých nie je možné dostatočne naformovať správne fungujúci online marketing. K tomuto tiež môžeme zaradiť aj analýzu svojich vlastných marketingových schopností v rámci internetovej reklamy.

Analýza celkovo zohráva dôležitú úlohu a netreba je podceňovať. Slúži k správnemu nastaveniu jednotlivých funkčných marketingových stratégií vo vašej oblasti. Práve preto je nasledujúcim krokom práve voľba ideálnych stratégií a celková stratégia vašej internetovej reklamy a marketingu.

Zároveň teda prebieha aj samotná tvorba online marketingového plánu. V tejto časti je však dôležité aj dostatočne analyzovať svoju vlastnú online prezentáciu v rámci marketingu, ktorej súčasťou je napríklad SEO analýza, link building a ostatné dôležité súčasti. Ďalším dôležitým krokom je exekutíva.

Exekutíva pozostáva z tvorby webstránok, výroby kampaní, grafiky a samotnej tvorby konceptu a značky. Veľmi dôležité je však aktivity pravidelne vyhodnocovať. Tým zaručíme pravidelnosť v rámci nášho marketingového plánu a tým aj dostatok dát ne zlepšovanie marketingu.

Práve táto súčasť je často zanedbávaná a to môže byť najväčším zdrojom škody. Je to spôsobené najmä tým, že vďaka neustálej analýze dát môžeme sledovať rast úspešných a neúspešných stratégií a tým neustále prispôsobovať náš online marketingový plán našim potrebám.

Pravidelná analýza dát nám ukazuje, do ktorých prvkov sa oplatí investovať a do ktorých menej. Taktiež sa ale viac dozvedáme aj o našej cieľovej skupine. Samotná analýza dát formou internetovej reklamy je omnoho jednoduchšia, keďže dáta sú pravidelne zaznamenávané a preto je jednoduchšie ich sledovať a vyhodnocovať.

Webstránka ako základ online marketingu

Webstránka väčšinou predstavuje základ vašej propagácie na internete. Je preto nesmierne dôležité jej venovať dostatok času a kreativity. Mali by ste sa venovať jej dizajnu rovnako ako aj obsahu. Dôležitou súčasťou sú aj recenzie od zákazníkov, ktoré prinášajú množstvo pozitívneho vplyvu na potenciálnych zákazníkov.

Aj pokiaľ dominujete predovšetkým na sociálnych sieťach je dobré mať doménu, ktorá vás nelimituje len na takéto stránky. Súčasťou vašej vlastnej domény sú vaše pravidlá a taktiež je prispôsobená vašim potrebám vďaka čomu s ňou viete ľahšie pracovať.

Okrem samotného dizajnu, obsahu a produktov je dôležité zamerať sa aj na sprievodné slovo. Splnením všetkých týchto aspektov však nemusí vaša stránka vždy prosperovať. Je to spôsobené aj tým, že už v súčasnosti poznáme termíny ako SEO optimalizácia, či iné skratky, ktoré predstavujú dôležité pojmy v rámci online reklamy.

Internetový marketing

Internetový marketing je dôležitou súčasťou vedenia vášho biznisu. Pokiaľ sa venujete podnikaniu potrebujete venovať marketingu dostatok času ale aj investícii. Pokiaľ si nie ste istý svojimi zručnosťami v tejto oblasti môžete osloviť aj mnohé spoločnosti alebo internetové stránky, ktoré sa zameriavajú práve na tieto činnosti.

Na internete sa však tiež dokážete dostať k mnohým informáciám. Taktiež sú dostupné aj rôzne kurzy alebo vzdelanie v tejto oblasti. Nepodceňujte kvalitu vzdelania v oblasti marketingu, pretože práve marketing predstavuje v súčasnosti veľmi vplyvný element v rámci vášho podnikania.

Z týchto všetkých informácií vám možno vysvitne otázka: „Prečo je vlastne internetový marketing taký dôležitý pre spoločnosť?“. Odpoveď na túto otázku pozostáva práve z predchádzajúcich slov. Aby bola vaša spoločnosť v centre pozornosti a zároveň konkurencieschopná musíte ju presadiť všetkými dostupnými metódami, pričom najefektívnejšie sú práve média a internet.

V rámci marketingu je veľmi dôležitou súčasťou aj PR. PR alebo public realtions sa zameriava na sprostredkovanie vzťahov medzi spoločnosťou a verejnosťou. Stará sa o dobré meno spoločnosti a vymýšľa stratégie ako možno spoločnosť v očiach potenciálnych zákazníkov dostať do výnimočnej pozície.

PR spolupráca je však v súčasnosti rozšírená aj medzi spoločnosťami navzájom formou PR článkov. Tie sa uverejňujú na weboch a ich prioritnou úlohou je získavanie spätných odkazov. Vďaka tomu sa ľudia ľahšie dostanú na vašu stránku na základe odporúčaní, čo je tiež efektívna formu marketingu.

Kategórie
Uncategorised

PPC reklama

Kategórie
SEO & Usability

Návod: Ako na analýzu kľúčových slov

Kategórie
Internetová reklama

Sledovanie kliknutí na odchádzajúce odkazy cez Google Analytics

Marketing na internete nie je len o objednávkach. Cieľom môže byť napríklad aj kliknutie na odkaz, ktorý smeruje na inú stránku.

Sledovať takúto akciu je vhodné najmä v prípade:

 • produktovej microsite, ktorá odkazuje na firemný web/e-shop
 • firemného blogu, ktorý slúži na voľnejšiu prezentáciu firmy

V 3 krokoch si ukážeme ako na to.

1. Úprava kódu odchádzajúcich odkazov

Odchádzajúce odkazy, ktoré chceme sledovať musíme doplniť o volanie onClick=”javascript: pageTracker._trackPageview(’/nieco’);

Odkaz potom môže vyzerať napríklad takto:

<a href=”http://www.consultone.sk/” onClick=”javascript: pageTracker._trackPageview(’/kliknutie’);”>ConsultOne</a>

“/kliknutie” predstavuje virtuálnu URL adresu, ktorú Analytics zaznamená po kliknutí na link.

2. Vytvorenie cieľa

Preto, aby sme mohli takéto kliknutia sledovať ako akýkoľvek iný cieľ musíme v nastaveniach profilu web stránky pridať nový “Goal”.

 • pre “Match type” odporúčam použiť “Regular Expression Match”
 • do “Goal URL” vložte “nieco”
 • za “Goal name” vložte napríklad “Kliknutie na firemný web”

3. Presunutie kódu Analytics

Na záver, je potrebné presunúť kód Analytics tak, aby bol vždy pred volaním onClick, ideálne hneď za otvárací tag <body>

Ak ste postupovali správne, v priebehu pár hodín by sa mali v štatistíkách objaviť prvé konverzie.

Autorom článku je Martin Botťánek, Senior Account Manager v PPC agentúre ConsultOne.

Kategórie
Internetová reklama

Kto všetko robí PPC na Slovensku

Kto sa bojí konkurencie? My v ConsultOne ju berieme ako prirodzenú vec, ktorou sa netreba prehnane zaoberať. Snažíme sa orientovať skôr na klienta. Zákazník sa v konečnom dôsledku rozhoduje slobodne a sám si vyberie to, čo mu najviac vyhovuje. Tú možnosť by sme mu radi touto cestou dali.

Pripravil som pre Vás prehľad firiem a jednotlivcov, ktorí sa na Slovensku venujú PPC kampaniam. Prehľad opisuje firmy s ktorými sa pri hľadaní SEM agentúry najpravdepodobnejšie stretnete. SEM/PPC sa samozrejme venujú už aj niektoré “klasické” reklamné agentúry, tie som ale z tohoto prehľadu vynechal.

SELEKTIV

Pobočka českej PPC agentúry Selektiv, a.s., ponúka správu reklamných kampaní Google AdWords a Etarget ako aj SEO služby (a ako jedna z mála aj test prístupnosti a použiteľnosti webstránky)

Založenie reklamnej kampane na Google AdWords a Etarget Vás bude stáť 2 750 Sk, v cene je odborné poradenstvo v priebehu reklamnej kampane. Optimalizácia stránok pre vyhľadávače (SEO) začína od 5 000 Sk, SEO test webových stránok od 4 500 Sk (všetky ceny bez DPH).

http://www.selektiv.sk/

KREA

Medzi hlavné činnosti KREA patrí tvorba webových stránok a aplikácií, nasadzovanie redakčných systémov pre správu webového obsahu, implementácia systémov k prevádzkovaniu internetových obchodov (eShopov), písanie textov pre web, web / server hosting a internetový marketing.

Okrem PPC sa v KREA venujú aj SEO optimalizácii. “Prvým krokom úspešnej optimalizácie webových stránok je vypracovanie SEO analýzy. Na základe výsledkov analýzy navrhneme ďalšie kroky a opatrenia smerujúce k zlepšeniu pozície vašich webových stránok vo vyhľadávačoch. Cena SEO analýzy je 15,000 Sk bez DPH.”

“Cena PPC kampaní sa skladá z poplatku za základnú inicializáciu (od 5.000 Sk jednorázovo), mesačného poplatku za správu kampane (od 1.500 Sk / mesiac) a poplatkov prevádzkovateľovi kampane.” (pozn. autora, ceny pravdepodobne bez DPH)

http://www.krea.sk

Peter Dendis – Tarantula.sk

Spoločnosť Tarantula.sk sa zaoberá reklamou na internete a sústredí sa hlavne na tvorbu a správu kampani v PPC (Pay per click) systémoch Etarget, Google Adwords a adFOX.

Založenie kampane v systéme Etarget Vás výjde na 2 000 Sk, správa kampane Etarget, ktorá obsahuje priebežnú kontrolu výsledkov kampane minimálne raz do týždňa, zmenu slov, odkazov a celej kampane, smerujúcu k vyššej efektivite potom na 1 000 Sk mesačne.

V prípade Google AdWords je založenie za 3 000 Sk a mesačne 1 500 Sk. Tarantula spravuje aj kampane v systéme adFOX za ceny rovnaké ako pri Etargete.

Všetky ceny bez DPH. Pri mesačnej hodnote preklikania nad 40 000 Sk sú ceny individuálne upravené. Peter spravuje kampane napr. pre portál Limba.com.

http://www.tarantula.sk/

Netmark

Netmark je poradensko-realizačnou firmou špecializujúcou sa na komplexné zabezpečenie služieb nevyhnutných pre efektívne obchodné využitie internetu.

Firma sa výraznejšie angažuje aj v oblasti SEO optimalizácie a to už od roku 2003, stihla teda nazbierať aj zaujímavé referencie. Cena za SEO audit u Netmarku začína na 15 000 Sk bez DPH. Správa kampaní Vás vyjde na minimálne 3 900 Sk bez DPH za mesiac. Cena závisí od rozsahu kampane, množstva jazykových verzií a pod. Netmark robí kampane napr. pre cestovnú kanceláriu Satur.

http://www.netmark.sk

Pizza SEO

Ako napovedá názov firmy, Pizza SEO sa orientuje najmä na SEO služby, venujú sa tiež site usability konzultáciám. “Naša najobľúbenejšia služba je náš effective web audit. Začína sa od 9 900 Sk bez DPH a ponúka pol dňa našej práce.”

Pizza robí aj správu PPC kampaní, ceny sa mi zistiť nepodarilo. Firma sa údajne orientuje skôr na zahraničný trh.

Tomatoes.sk

Za touto firmou stojí Dušan Vavrek, bývalý člen technickej podpory pre Google AdWords klientov zo Slovenska a ČR. Firma je údajne prvou slovenskou AdWords Qualified Company.

Tomatoes pravdepodobne robí len kampane v Google AdWords.

http://www.tomatoes.sk

ConsultOne

;)

A na záver trochu self promo, snáď nám to prepáčite 

ConsultOne vznikla na začiatku roku 2007 ako jedna z prvých SEM/PPC agentúr na Slovensku a v súčastnosti spravuje kampane viacerých významných spoločností. Okrem PPC sa venujeme aj site usability a SEO.

Ceny určujeme individuálne, zvyčajne po osobnom stretnutí s klientom, na ktorom si ujasníme požiadavky. Keďže nám ide o kvalitu najlacnejší určite nie sme.

Kategórie
Internetová reklama

Aké CTR sa dá považovať za dobrý výsledok?

Prečo je dôležité sledovať CTR?

Cena za kliknutie, minimálna cena za kliknutie, pozícia na ktorej sa Váš odkaz bude zobrazovať – to všetko ovplyvňuje výška CTR. Takmer každý PPC reklamný systém v určitej miere kladie dôraz na pomer kliknutí k zobrazeniam.

Vyššie normalizované CTR = vyššie Quality score = za prvú pozíciu môžete platiť v konečnom dôsledku menej než Vaša konkurencia.

CTR vo vyhľadávaní

V závislosti od odvetvia by sa priemerné CTR kampane vo vyhľadávaní malo pohybovať medzi 3-20%. Úlohu okrem subjektívnych faktorov ako veľkosť konkurencie zohrávajú aj faktory na ktoré máme vplyv, najmä vhodne vybrané kľúčové slová a kvalitné texty inzerátov.

Ukážka úspešnej PPC kampane:

CTR vo vyhľadávaní

CTR v článkoch (obsahová sieť)

Opäť platí to čo je napísané vyššie. CTR v obsahovej sieti bude samozrejme oveľa nižšie (príčinou zo strany inzerenta/agentúry môžu byť kľúčové slová nerelevantné k produktu, alebo nevhodná implementácia PPC odkazov na strane publishera/prevádzkovateľa). Pri celkovom priemernom CTR nižšom ako 0,30% by som už vážne uvažoval o úprave kampaní.

CTR v článkoch

Rád by som upozornil na fakt, že v prípade ETARGETu vplýva výška CTR v článkoch na kvalitu slov a teda aj na minimálnu požadovanú cenu za kliknutie. V obsahovej sieti Google AdWords/AdSense nemá CTR vplyv na cenu, pravdepodobne však ovplyvňuje počet možných zobrazení (podobne ako pri všeobecných odkazoch ETARGET).

A ako vyzerá nie veľmi úspešná PPC reklamná kampaň?

Kategórie
Uncategorised

Prehľad web analytics nástrojov

Stručný prehľad dostupných web analytics nástrojov, ich výhody a nevýhody. Úvody mi nikdy nešli, tak to radšej nechajme tak a poďme nato.

Kategórie
Webová analytika

Príďte na Web Analytics Wednesday

O čo ide?

Podujatie Web Analytics Wednesday je určené všetkým, ktorí sa zaujímajú o webovú analytiku. A keďže webová analytika veľmi úzko súvisí aj s internetovou reklamou, rozhodne by ste si nemali tento event nechať ujsť.

V Bratislave sa Web Analytics Wednesday uskutoční už po tretí krát.

Podrobnejšie informácie o programe, mieste a čase konania nájdete v článku na blogu o webovej analytike.

Tešíme sa na stretnutie,
Martin Botťánek a Peter Fabor

Kategórie
ETARGET Google AdSense Internetová reklama

Ako zvýšiť CTR a zarobiť viac na reklame (1. časť)

Seriál článkov o tom ako zvýšiť CTR reklamných odkazov a získať tak viac kliknutí pri menšom počte zobrazení.

V prvej časti sa pozrieme (zatiaľ len čisto teoreticky) na vplyv počtu reklamných plôch a ich umiestnenia na výsledný zárobok.

Počet reklamných plôch

Väčší počet reklám na stránke neznamená automaticky väčší zisk. Ľudia veľmi negatívne vnímajú agresívne formáty internetovej reklamy medzi ktoré patria najmä RichMedia grafické bannery, ktoré sa zvyknú zobrazovať plávajúc nad samotnou web stránkou.

Textová reklama je v tomto ohľade vnímaná vo všeobecnosti pozitívnejšie, ale aj v tomto prípade platí, že príliš veľa reklamných plôch na stránke v kombinácii s ich nevhodným (agresívnym) umiestnením vašich návštevníkov z dlhodobého hľadiska skôr odradí než poteší.

Odporúčanie: Čo najmenej reklamných plôch, 1-3 v závislosti od “dĺžky” stránky.

Umiestnenie odkazov na stránke

Umiestnenie reklamných plôch má zásadný vplyv na to koľko zisku Vám internetová reklama dokáže priniesť.

V prípade ak sa snažíte skombinovať grafickú a textovú reklamu je potrebné vedieť, že existujú pozície, ktoré sú pre grafické bannery vhodnejšie a naopak.

Kliknutie na textovú reklamu znamená pre návštevníka prirodzený “ďalší krok” po prečítaní článku. Textové odkazy je preto vhodné umiestniť tak, aby návštevníkovi umožnili plynule pokračovať v “surfovaní”.

Toto vhodné miesto sa môže meniť v závislosti od typu stránky a návštevnosti, zvyčajne však ide o miesto na stránke kde trávia návštevníci najviac času.

Odporúčanie: Grafické bannery umiestnite tak, aby si ich návštevník všimol ihneď po príchode na web stránku. Textovú reklamu umiestnite na také miesto, aby bola viditeľná v momente, keď po prečítaní článku návštevník uvažuje kam pôjde ďalej.

Kategórie
ETARGET Google AdSense Uncategorised

Aj malé stránky môžu dobre zarábať

Väčšina malých stránok či blogerov to nemá so zárobkom z webového obsahu na Slovensku a v Čechách jednoduché. Neexistuje tu žiadna relevantná bannerová sieť, ktorá by im pomohla s pravidelným prísunom väčších inzerentov, a zo zahraničných systémov monetizácie obsahu toho veľa v našich geografických šírkach nevydoja. Základným (a často jediným spôsobom), ako aspoň čo-to popri publikovaní zarobiť, je teda kontextová reklama: Google AdSense a Etarget.

V tomto článku nájdete 5 jednoduchých tipov, ako zvýšiť príjmy z kontextovej reklamy.

1. Zvýšte návštevnosť

Jednoduchá a samozrejmá rada. Stránka s kvalitným a unikátnym obsahom dokáže prilákať viac návštevníkov a poskytnúť im dôvod, prečo ju navštíviť opakovane.

Tvoriť kvalitný obsah je skutočne to najlepšie, čo pre zvýšenie návštevnosti – a príjmov z inzercie – môžete urobiť. Takýto obsah okrem toho, že je pre čitateľov zaujímavý, býva veľmi často preberaný a „linkovaný“ inými stránkami.

Zvýšením návštevnosti stránky stúpne počet zobrazení reklamy, a je teda veľmi pravdepodobné, že narastie aj počet kliknutí na reklamu.

2. Pozor na počet reklám na stránke

Príliš veľa reklám na stránke návštevníkov z dlhodobého hľadiska odradí. Počet kliknutí môže stúpnuť, ale takýto nárast býva vo väčšine prípadov len dočasný. Je na zvážení každého bloggera, webmastera, či tých pár centov vo vrecku stojí za stratu čitateľov.

PPC reklamné systémy (Google AdSense, Etarget) vo svojich podmienkach počet možných reklamných plôch na stránke práve z tohoto dôvodu limitujú na 2 až 3.

3. Umiestnenie znamená veľa

Zo všetkých faktorov vplýva umiestnenie reklamy na stránke na výsledne CTR (miera prekliku, click-through-rate) asi najvýraznejšie.

Zo skúsenosti: každá stránka je iná a dá sa len veľmi ťažko predpovedať, čo bude fungovať a čo nie.

Nato, aby si návštevník na reklamu klikol, musí byť umiestnená na mieste, kde si ju určite všimne a prečíta. Vhodné miesta na umiestnenie reklamy sú preto také, kde návštevníci sústredia svoju pozornosť.

U stránok s množstvom textu sa ako najlepšia javí:

 • pozícia nad článkom
 • umiestnenie reklamy v strede článku
 • a pozícia tesne pod článkom

Ako som spomenul, každá stránka je unikátna, je preto nutné trochu experimentovať. Ako pomôcka môže poslúžiť napríklad CrazyEgg, nástroj umožňujúci zobraziť tzv. heatmap stránky.

Heatmap graficky znázorňuje čas, ktorý návštevníci strávili na rôznych častiach stránky (takýto skript to dokáže zistiť sledovaním pohybu myši návštevníkov stránky).

4. Dizajn odkazov. Font a veľkosť písma zaváži

Ďalším z faktorov, ktoré vplývajú na CTR reklamných odkazov je ich dizajn. Ak to zhrnieme, reklama môže:

 • farebne so stránkou splývať, alebo
 • so stránkou kontrastovať

Pre väčšinu stránok funguje najlepšie, ak reklama farebne zapadá do dizajnu stránky – tzn. farba titulku odkazov by mala byť rovnaká ako farba bežných linkov na stránke atď.

Nesmieme zabúdať na veľkosť písma reklamných odkazov. Tá by mala byť rovnaká ako veľkosť bežného textu na stránke. Zdá sa to nepodstatné, ale takto je možné dosiahnuť až niekoľkonásobný nárast CTR.

Reklamná plocha by, pokiaľ možno, nemala byť vizuálne oddelená od samotného obsahu stránky.

5. Cielenie

Dobré zacielenie reklamy je dôležité rovnako pre inzerentov ako aj webmasterov. Reklama však nemusí byť cielená striktne v zmysle „článok o novej úrokovej sadzbe FEDu, reklama na investičné fondy s vysokou úrokovou sadzbou“.

U niekoho, kto číta podobné články a zaujíma sa o novinky v oblasti ekonomiky a financií, je celkom možné, že ponuku investičných fondov pozná naspamäť. Osloviť ho však môže zdanlivo nerelevantná ponuka realitnej kancelárie.

Cielenie reklamy má na starosti tzv. „bot” Etargetu alebo Googlu. Ako to funguje? Stránky sa stiahnu na špecializovaný server, kde sa následne zanalyzujú. Na základe komplexnej analýzy obsahu sa vyberú vhodné reklamy na zobrazenie.

Predpokladom pre cielenie podľa obsahu článku je samozrejme dostatok textu na stránke. Algoritmy cielenia niekedy môžu považovať navigáciu stránky za obsah, výsledkom čoho sú necielené reklamné odkazy.

Spôsob ako tomu predísť a vylepšiť cielenie odkazov je tzv. „section-targeting“. Na stránku umiestnime špeciálny HTML kód, ktorým označíme, kde na stránke sa nachádza relevantný obsah.

V prípade Google je treba na stránku umiestniť tento kód:

<!-- google_ad_section_start -->
Obsah článku
<!-- google_ad_section_end -->

U Etargetu to funguje podobne:

<!-- eTarget ContextAd Start -->
Obsah článku
<!-- eTarget ContextAd End -->

Autorom článku je Martin Botťánek, Senior Account Manager v PPC agentúre ConsultOne.Článok vyšiel v Hospodárskych novinách, 16.9.2008